Instede stelt zich ten doel uw partner te zijn. Wij investeren graag in de relatie om vanuit gezamelijke visie te ontzorgen; leveren van de juiste dienst op de juiste plaats.

Duidelijke no-nonsense dienstverlening waarbij verantwoordelijkheid genomen wordt.

Vanuit de gedachte 'samen sta je sterk' werken wij samen met ketenpartners.
Hierbij staat Instede garant voor de kwaliteit en goede afstemming tussen de diensten.
Alleen vanuit de inhoud kan hoogwaardige dienstverlening geleverd worden.

Men zegt wel :
'zonder inzicht geen uitzicht';

Vakinhoudelijke kennis is essentieel. Ook hier werkt Instede graag samen met specialisten.
Uw vraag staat centraal. Wij kennen de mogelijkheden en nemen de verantwoordelijkheid.

Handelend vanuit de inhoud en met oog voor detail.
Vanuit Instede bieden wij diensten alleen aan als ze 'standaard' zijn.

Het toepassen van standaarden geeft rendement in termen van :

Kosten
daar waar schaalvoordeel behaald kan worden.
Kwaliteit
daar waar diensten vergelijkbaar en reproduceerbaar zijn.
Efficientie
daar waar standaard dienstverlening centraal aangeboden wordt.